Ekoklub Oáza je...

...je miesto ktoré funguje ako komplex na seba nadväzujúcich častí, ktorých spája ekológia, zdravý životný štýl, permakultúra recyklácia a šetrenie životného prostredia. Kde sa konajú klubové stretnutia mamičiek s deťmi, workshopy s tematikami blízkymi nášmu klubu, kreatívno - zážitkové programy pre deti a mládež, seniorov a pre ľudí so špeciálnymi potrebami.

Čo všetko u nás nájdete?

  • hobbití detský domček z hliny 
  • vegetačnú strechu resp. zelenú strechu s rastlinkami 
  • prírodnú záhradu postavenú na princípoch permakultúry, špirálové bylinkovisko s jazierkom
  • pre deti šmýkačku osadenú v kopci, balansovacie prvky s pneumatikami, hojdačky a iné prvky
  • kompostovaciu toaletu
  • rôzne výrobky z recyklovaných materiálov
  • vlastnú "handmade" tvorbu

artRIS

Stará Sobôtka 118

979 01 Rimavská Sobota 

ekokluboaza@gmail.com
+421 911 244 390

 

Ekoklub Oáza

Nižná Pokoradz Mestská časť

Rimavská Sobota